FåravelsförbundetPris Drägktighetsscanning – ett ovärderligt verktyg

Carl kommer till Sverige varje år i november och januari-februari för att dräktighetsscanna tackor. Antalet tackor och besättningar ökar år för år. Det är glädjande att allt fler har upptäckt detta fantastiska hjälpmedel. Tiden är knapp och han jobbar nästan dygnet runt vid högsäsong! Det är därför viktigt att du underlättar hans arbete så mycket som möjligt. Den bästa tiden att boka din scanning är när du släpper baggarna. Ju tidigare du anmäler desto lättare blir det att planera för dem som organiserar scanningen i olika delar av Sverige. .

Fördelar med scanning:
1. Du vet vilka tackor som är obetäckta och kan ta ställning till vad du ska göra med dem. Är det många så kanske du släpper bagge igen eller så behöver du bara underhållsfodra dem under vintern – sparar pengar.

2. Du kan dela in tackorna i grupper efter hur många ungar de ska ha och fodra dem så mycket de behöver – sparar pengar och ger friskare tackor och starkare lamm.

3. Du kan beställa rätt mängd öronmärken – sparar pengar eller räddar dig från att stå där med för få märken mitt i lamningen.

4. Vid lamningen vet du hur många lamm som skall födas. Om du hjälper en tacka att lamma så vet du om hon har flera ungar i sig som du också ska hjälpa till världen. Obs! Om tackan beter sig underligt (är slö, krystar, orolig etc) efter att det scannade antalet lamm är ute så kan det vara bra att känna efter igen att det inte ligger kvar någon unge. Var alltid försiktig och rentvättad när du hjälper till vid lamningen.

5. När det uppstår adoptionssituationer så kan du lättare adoptera bort lamm mitt i en pågående lamning och då få bättre resultat. Du kan t ex adoptera en unge till en som håller på att lamma, som du vet bara skall ha en unge. Det kan också vara en tacka som ska ha flera men där en eller fler ungar är dödfödda – sparar pengar och arbete med flasklamm!

Behöver du fler argument??

När skall tackan scannas?
Vid 40 – 90 dagars dräktighet är resultatet nästan 100%. Tidigare kan
endast dräktig eller icke dräktig konstateras. Efter 100 dagar är fostren så stora att de kan skymma varandra! Riktvärden:
Baggsläpp Scanning
Augusti – September November
20 September – 20 Oktober December
20 Oktober – 20 November Januari Vad kostar scanning?
Om du har 50 tackor är kostnaden 1640 kronor, inklusive körning.
100 tackor är kostnaden 2080 kroner.
150 tackor är kostnaden 2480 kroner.
200 tackor är kostnaden 2600 kroner.
300 tackor är kostnaden 2820 kroner. alla priser exkl. Moms!

Råd vid scanning:

· Helst ska man ha en hanteringsränna innan Carls scanningbur. Det är viktigt att tackorna är vana till att gå igenom hanteringsränna innan scanning. En medhjälpare som “matar tackor till Carl” behövs. Det är bra att ha en fålla som samlar upp dem efter att de har scannats så att de lockar in de andra i apparaten. Storleken på den beror på hur många djur som skall igenom men den bör inte vara för liten så att den måste tömmas för ofta.

· Sortera tackorna när Carl har åkt.

· Carl skall få plats att sitta på vänster sida om buren och det är bra om den med märkfärg står mittemot. Det blir rörigt om man vill ta id-nr samtidigt eftersom det går så fort. Det smidigaste är att färgmärka tackorna och göra det i lugn och ro när Carl har åkt, så minskar också risken för fel.

· Har du en större besättning, finns inte tid att läsa öronnummer! Snabbaste sättet att märka är med sprayfärg. Många märker 1-dräktiga med en färg, trillingar och fler med en färg och tvillingar omärkta. Vill man ha system där man även märker ut tid för födsel kan ett sätt vara att man sätter färgkoden fram vid huvudet eller på rumpan, beroende på om de skall ha tidigt eller sent på säsongen. Då måste även tvillingar sprayas. Det viktigaste är att det inte blir för mycket för en själv att hålla ordning på. För dem som säljer ullen vill det till att färgen går bort tillräckligt fort.

· Tackorna skall inte ha ätit alls timmarna innan, då kan fostren skymmas av mat.

· Carl behöver tillgång till ljummet vatten (ca.40˚) som han skall ha i sin apparat, bara några liter behövs.

Lammproducenterna