Taniwha-2012 positivessl_trust_seal_sm_124x32

Using ultrasound-scanning technology is a proven, stress-free and accurate method of testing for pregnancy and fetal numbers in sheep and cattle.

We have been providing pregnancy scanning of Sheep and Cattle to farmers throughout the North Island and Sheep in Sweden since 1994.

We are continually investing in the most up-to-date animal ultrasound equipment available to give you the highest possible levels of accuracy and reliability.

We now have the ability to read and record EID tags with scanning data in both sheep and cattle.

At AgScan we take Health and Safety seriously. A copy of our policy can be downloaded from this link Health & Safety Policy

 

 

Användning av ultraljud-scanningsteknologi är en beprövad, stressfri och noggrann metod för att testa för dräktighet och antal foster hos får och nötkreatur.

Vi har gett en scanning tjänst av får till jordbrukare i Nya Zeeland samt Danmark sedan 1994 och Sverige sedan 1997.

Vi investerar kontinuerligt i den mest up-to-date ultraljudsutrustning tillgänglig för att ge dig högsta möjliga nivå av noggrannhet och driftsäkerhet.

Vi har nu möjlighet att läsa och spela in EID öronmärken med scanning data.